To już kolejny rok, kiedy w Sosnowcu utworzył się Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jesteśmy grupą pozytywnie zakręconych i pełnych energii ludzi, którzy odrywają się od swoich najróżniejszych codziennych zajęć, by wspólnie zrobić trochę dobra. Z roku na rok „rośniemy” a nasze działania mają coraz większy rozmach. Początkowo (1998 rok) sztab liczył zaledwie 50 wolontariuszy, obecnie liczba osób kwestujących i tym samym współtworzących sztab wynosi prawie 250.

Osoby w Sztabie:

Janusz Kłosowicz – szef sztabu
Aneta Kłosowicz – obsługa sztabu
Natalia Strzelczyk-Sendek – obsługa sztabu
Magda Leśniewska – obsługa sztabu
Michał Leśniewski – obsługa sztabu
Katarzyna Jagoda – obsługa sztabu

Współtwórców jest znacznie więcej jednak… to nie w/w osoby są najważniejsze. Bez WAS – WOLONTARIUSZE nie bylibyśmy w stanie tworzyć kolejnych Finałów WOŚP.